Chủ tọa TS BS. Tôn Thất Minh — PGS TS BS. Nguyễn Huy Thắng
08:30 – 08:50 1. Khuyến cáo ESC 2020 trong điều trị rung nhĩ: các điểm cần lưu ý trong thực hành lâm sàng “TS Phong
Viện Tim mạch Quốc gia

08:50 – 09:10 2. Những insight mới trong dự phòng đột quỵ “PGS TS BS. Nguyễn Huy Thắng

09:10 – 09:30 3. Cập nhật nghiên cứu GLORIA-AF: nghiên cứu sổ bộ toàn cầu về điều trị kháng đông đường uống dài hạn trên bệnh nhân rung nhĩ “Nguyễn Thanh Huân

09:30 – 09:50 4. Bảo tồn chức năng thận cho bệnh nhân rung nhĩ “TS BS. Tôn Thất Minh

09:50 – 10:10 5. Bít tiểu nhĩ trong phòng ngừa đột quị cho bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim: chúng ta đang ở đâu? “BSCKI. Vũ Hoàng Vũ

10:10 – 10:30 6. Thuốc chống huyết khối trong chuyển nhịp rung nhĩ “TS BS. Phong
Viện Tim mạch Quốc gia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here