Ken sốt sang ngày thứ 6 rồi, khó thở nữa , bắt buộc phải đi khám mọi người ơi :'( :'(
————————————————-

Link kênh Youtube Chính .

Page Ken & Bi :

►Facebook Ken :
►Facebook Bi :
————————————————————————————–
© Bản quyền thuộc về Ken Bi Official – Điền Quân Network
© Copyright by Ken Bi Official Channel ☞ Do not Reup

48 COMMENTS

  1. 👇😊😀😁😂😃😄😅😆😇😈😉😯😐😑😕😠😬😡😢😴😮😣😣😤😣😥😨😰😲😰😣😨😩😲😩😲😲😞😒😞😳😲😍😞😒😷😨😳😞😍😞😲😷😒😞😍😳😲😷😒😞😞😋😝😍😞😒😍😝😍😋😍😋😍😳😝😋😍😳😞😒😝😍😲😲😝😗😳😷😍😚😍😲😷😵😋😍😲😞😒😋😋😍😞😲😋😋😝😝😱😳😞😒😒😳😳😞😒😒😳😒😋😍😒😍😳😒😍😞😳😳😒😔😭😚😭😔😪🙌😏🙍😾😻😸🙎😸🙎🙏😻🙈🙀😻🙎🙆🙇🙇😹😻😸😸😻😾😹🙆😻🙌😹🙀🙎🙉🙆🙀🙇🙀🙎😹🙆😹😹😽🙎🙀😸🙈🙎😻😹🙇🙇😹🙎🙀🙇😹🙆😹🙈🙎😹🙀🙎😽🙀🙀😹🙆😹😻🙇😹🙋😹🙆😹🙇🙀🙇😻😻🙎😻🙇😹🙇😹🙆😹🙋😻😹🙆😸🙆😸😫😹😫😹😫🙇😹😹🙋😹🙇🙋😹🙋😹🙋🙇😹😹😸😻😸🙏😸😾😻😻🙇😼😹🙇😻🙈🙉😹🙎😻😼😹🙇😻😹🙈😹🙋😻🙇😹😹😸🙇🙀😸😻🙇😻😹🙇🙇😹🙇😹🙆😹😻😹🙇🙇🙇😻👪👴💩👶👪👵👶💩👪👵👥💂👱👰👱👸👯👤👮👱👸👥👱👲👸👥👱👰👥👱👸👤👳👱👰👯👱👸👲👸👲👰👰👰👯👰👱👸👲👸👮👱👳👱👳👲👸👰👥💂👰👲👳👳👰👰👮👰👰👰👰👰👰👰👂👅👃👽👅👃✋👊✋👊💛💋👅👂👀👂❤💙❤💋👀👀👅👄👀💪💪💋💛❤💖💜💖💜💗💓💖💓💛❤👅💓💖💔💋👄👅💋❤💙💚💛💜💓💔💕💖💗💘💝💞💟👍👎👌👇👉👊☝✊👊👉👋👉👊👈👋👈☝👙⌚🎩👓👕🎓👘🎓🎓🎩👓👕👓👖👓🎓👞👕👖👖👗👖🎓👖🎓🎩👓👕👗🏫🏦🏧🏧🏦🏧🏦🏧🏧🏡🏥⛲🏬⛪🏧⛲⛲🍑🍒🍓🍍🌰🍆🍇🍈🍉🍐🌱🌲🌳🌴🌵🌷🌸🌹🍀🍁🍂🍃🌺🌻🌼🌽🌾🌿☀⛅☁🌂☔💧⚡🌀❄⛄🌙❄☁🌞🌚🌑🌓🌝👕🎓🎩🎓👕👗🎩👒👠👗🎓💄👔👓👕👓💄👕👓💼💳💵💷💵🎒🔪

  2. Uyuyfdsugufsigofsiv. Iagugduvzuvhgzkgycschb.hdjgsiv t. Gsvycivfy yêu bfy igloo boho
    Gzvg b

    Hxbux
    Hxbhxbhxbvzhvxm..

    Hsgvxhvxuv. Hz xhxv z z. As s s. S z z zvzbHbzhshshshbdhhfhomkwhhjbhskgduvd. Vuvyhctyiiwpojjhjhihhishfih

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here